Bacak Damar Tıkanıklığı Tedavisi - 1133

      Bacak ağrısı şikayeti ile başvuran hastanın MR Anjiyosunda bacak ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Daha öncesinde bacak ağrısı nedeni ile üç kez bel fıtığı ameliyatı olan ve dördüncü kez bel fıtığı ameliyatı önerilen hastanın şikayetinin asıl nedeninin Bacak Damar Tıkanıklığı olduğu anlaşıldı. Stent uygulaması ile damardaki darlık açıldı. Hastanın takiplerinde bacak ağrısının ve yürüme sorununun tamamı ile geçtiği görüldü.    

Böbrek Damar Tıkanıklığı Tedavisi (Renal Arter) - 1734

Hastanın polikilink muaynesinde düzensiz yüksek

Kronik Tam Tıkalı Kalp Damarının Açılması

48 yaşında erkek hasta yürürken göğsünde ol

Tam Tıkalı Bacak Damarının Açılması - 201101

57 yaşında günde 2 paket sigara içen,şeker ve

Bacak Damar Tıkanıklığı Tedavisi - 1133

      Bacak ağrısı şikayeti ile başvura

Ameliyatsız Kalp Kapak Onarımı - 251115

49 yaşında şeker,tansiyon ve ciddi kalp yetmezl