Böbrek Damar Tıkanıklığı - 071501

Böbrek damar tıkanıklığına bağlı yüksek tansiyon genç hastalardakı tansiyonun en önemli sebebidir.Bir çok ilaç kullanılmasına rağmen kontrol altına alınamayan tansionlarda mutlaka böbrek damar tıkanıklığı araştırılmalıdır.

Nedenleri 

Çoğu kez renovasküler hastalık damar sertliği yani ateroskleroza bağlıdır. Bununla beraber diğer nedenler arasında böbrek atardamarının hastalıkları (fibromüksüler diplazi, anevrizmalar, vaskülit), kazalar ve yaralanmalar, böbrek tümörleri, sayılabilir.

Renovasküler hastalık bazı durumlarda daha sık görülür. Örneğin yaşlı erkekler, sigara kullananlar, şişmanlar, yüksek kolesterol düzeyi olanlarda daha sık rastlanmaktadır.

Tanı:

Renovasküler hastalık tanısı koyabilmek için kan ve idrar testleri, Doppler ultrason, Bigisayarlı tomografi, Manyetik rezonans, renal anjiografi ve sintigrafi gerekli olabilir

Tedavi:Eğer hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine neden olan % 60 den fazla damarda daralma varsa böbrek damarlarındaki darlık düzeltilmelidir. Böbrek atardamarındaki darlığı tedavi etmek için ise en yaygın kullanılan yöntem balon anjioplasti ve stent tedavisidir. Bu işlem ekibimiz tarafından 4 yılı aşkın süredir uygulanmaktadır..