Kardiyoloji Üzerine

Perifer Arter Hastalığı


Türkiye’de yaygın anlayışa göre bacak ağrısı olan hastaların büyük çoğunluğu fizik tedavi, ortopedi ve beyin cerrahisinde şifa aramaktadır. Oysa klinik tecrübelerimize göre bu hastaların bir çoğu bacak damar hastalığı ile karşı karşıyadır. Nitekim bacak ağrısı nedeni ile bel fıtığı ameliyatı, diz protezi ve aylarca fizik tedavi  seansı görmekte olan bir çok hasta ile karşılaşmaktayız. Genelde hastalar bize hastalığın son evresinde gelmektedir. Bu nedenle bacak ağrılarında, özellikle yürüyor iken oluşan ağrılarda bacak damar hastalığı akla gelmelidir.Bu hastalarda MR ve Anjiyografi ile hastalık kolayca tespit edilmekte ve balon stent tedavisi ile sorun giderilmektedir.

#periferRenal Arter Hastalığı


Özellikle ilaca dirençli yüksek tansiyon hastalarında, böbrek damarlarında darlık olabileceği akla gelmelidir. Basit teşhis yöntemleri ile böbrek damarındaki  darlık saptanıp balon ve stent ile tedavi edilebilmektedir.

#renal

Koroner Arter Hastalığı


Son dönemdeki teknik gelişmeler ile daha öncesinde ameliyata giden bir çok hasta Türkiye’de ki kardiyologlar tarafından başarı ile stent ve balon uygulanarak tedavi edilebilmektedir.

#koroner

CTO (Kronik Total Oklizon)


Kardiyolojide ki son teknolojik gelişmeler,  tamamen tıkalı koroner arterlerin balon ve stentle tedavisini sağlamıştır.Karotis Arter Hastalığı


Noroloji tarafından tespit edilen karotis damarlarındaki darlıklar stent ve balon uygulaması ile tedavi edilebilmektedir.

#karotis

İktidarsılızk


Ayrıca erkeklerde iktidarsızlığa neden olabilen, cinsel organ damarlarındaki darlıklarda aynı yöntemle stent ve balon uygulanarak tedavi edilebilmektedir.